Waar bleef de 1,5 miljard die de NS mocht opmaken?

 De Tweede Kamer tast in het duister naar wat er met 1,5 miljard euro is gebeurd die tien jaar geleden aan de NS zijn gegund. Het geld was bedoeld voor de ov-chip en verbetering van stations en het spoorwegennet, maar waaraan het nou eigenlijk besteed is is zeer onduidelijk. Eind 2000 kregen de NS de beschikking over drie miljard gulden (1,338 miljard euro) in het kader van het Fonds Eenmalige bijdrage NS (Fens). De NS hadden 1,9 miljard euro verdiend bij de verkoop van een telecomdochter en moesten dat afdragen aan de staat. De Tweede Kamer besloot echter dat de NS extra geld aan vier projecten mocht besteden: ov-chippoortjes op alle stations (500 miljoen), ontwikkelen van het ov-chipsysteem (226), verbeteren van het spoornet (340) en verbeteren van stations (272). Maar in brieven van Verkeer en Waterstaat aan het parlement blijkt tot nu toe slechts 279 miljoen enigszins te zijn verantwoord.
Het bedrag dat nog niet is verantwoord, is in feite veel groter dan de 1,338 miljard minus de 279 miljoen voor ov-chip en poortjes. Het Fensgeld is namelijk meteen weer bij het ministerie van Financiën in bewaring gegeven en heeft zo rente opgebracht. Zo hebben de 726 miljoen voor de ov-chip en poortjes de eerste zeven jaar vrijwel net zo veel rente opgeleverd als de 279 miljoen die er in die zeven jaar is uitgegeven.
Trouw zet uiteen wat er hoe het geld uit zicht raakte.
Als de Kamer op zoek moet naar 29 miljard, dan is het wellicht verstandig deze anderhalf miljard terug te vinden.

Bron(nen):   Trouw