Israel steeds meer alleen

De ontwikkeling dat Israel steeds meer alleen op de wereld komt te staan, loopt geheel volgens plan na de aanslag op het schip met hulpgoederen en activisten dat onderweg was naar Gaza. Over het aantal doden bestaat nog geen overeenstemming - 10 of meer. Maar over de desastreuze gevolgen voor Israel, dat publicitair nu alweer volledig in de hoek is gedrukt, kunnen nauwelijks misverstanden bestaan. 
Het regent internationale verwijten aan het adres van Israel en volgens The New York Times gaat de Hamas-propagandamachine voluit.  
Minstens zo ernstig: de relatief goede verhouding met Turkije staat onder grote druk. Een Turks politicus, hoofd van de werkgroep buitenlandse zaken in het parlement, nam al de term 'politieke zelfmoord' in de mond. Op straat, in Istanbul, waren enkele 1.000-den betogers bijeen en riepen anti-Israelische slogans, inclusief: 'lang leve de wereldwijde intifada.'
Lange tijd heette Israel een land dat meesterlijk de publieke opinie wist te bespelen. Het heeft er alle schijn van dat het land inmiddels is voorbijgestreefd door een tegenstander die daar nog beter in is.

Bron(nen):   The New YorkTimes  The Wall Street Journal