Vijf ministers gaan zichzelf controleren

De demissionaire CDA-ministers Maxime Verhagen, Jan Kees de Jager, Ab Klink en Gerda Verburg en Andr Rouvoet van de ChristenUnie gaan zichzelf de komende tijd controleren als vers benoemd Kamerlid. Dit geldt ook voor de CDA-staatssecretarissen Marja van Bijsterveldt en Ank Bijleveld. Verhagen wordt van alles. Minister van BZ, minister van Ontwikkelingssamenwerking, fractieleider, partijleider, onderhandelaar. Die zal wat minder tijd voor Twitter hebben.
Deze schemerige situatie, waarin beleidsmaker en controleur van de beleidsmaker een en dezelfde persoon zijn, duurt tot er een nieuw kabinet is genstalleerd. De nieuwe Kamer wordt volgende week genstalleerd.
Jan Kees de Jager moet binnenkort als minister van Financin zelfs al het debat over de Voorjaarsnota voeren en is druk doende met de voorbereiding van de begroting van 2011. Mocht de formatie van het nieuwe kabinet lang duren, dan moet De Jager wellicht zelfs op Prinsjesdag zijn eigen definitieve begroting verdedigen en controleren.