Is dit een betrouwbaar hoofd?

Zijn kiezers rationele mensen die stemmen op de persoon of partij die de - in hun ogen - beste oplossingen heeft? Blijkbaar niet. En dat is ook wetenschappelijk bewezen. Kiezers worden in hoge  mate beïnvloed door oppervlakkige, niet-verbale aspecten, zoals het uiterlijk van de politicus.
Een Amerikaanse en een Engelse wetenschapper kunnen de uitslag van ene verkiezing voorspellen op basis van het uiterlijk van een kandidaat. Ze hebben in een computermodel vastgelegd welk soort gezicht en gezichtsuitdrukking door mensen als betrouwbaar en competent wordt beschouwd.
Politici die het dichtst zitten bij het betrouwbaarste gezicht winnen ook verkiezingen, blijkt uit hun onderzoek, schrijft de Science Daily.
Politici kunnen van de kennis ook gebruik maken: ze kunnen oefenen op het trekken van een betrouwbaar gezicht. Want dat blijkt belangrijker dan de vraag of ze echt betrouwbaar zijn.

 

Bron(nen):   Science Daily