Wat Obama met McChrystal moet doen

Vannacht kon u hier al lezen hoe generaal McChrystal in een hinderlaag is gelopen door hardop tegen ene journalist te zeggen wat hij denkt, zie de 2de link. Vraag is wat nu verder moet gebeuren en The Times zegt daar scherpzinnige dingen over.
Allereerst heeft de krant veel lof voor de generaal. Hij is slim en zeer gedisciplineerd, rent dagelijks 10 kilometer, gebruikt 1 maaltijd per dag, slaapt 4 uur per etmaal. Maar blijkbaar kent hij ook zwaktes want een journalist enkele dagen met je laten meelopen is vragen om moeilijkheden - wat je beroep ook is en zeker als je de precaire omstandigheden in aanmerking neemt waaronder McChrystal en zijn staf moeten functioneren.
Vervolgens blijkt dat hij een lage dunk heeft van de entourage van de Ameirkaanse president, dat hij Obama zelf erg teleurstellend vindt (en slecht voorbereid) en dat hij de mails van Richard Holbrooke niet eens meer opent. Wie in een war zone opereert, kan niet zulke taal uitslaan; dat zijn immers omstandigheden waarin opperste waakzaamheid is geboden.
Verzachtende omstandigheid: hij kan slecht overweg met de media en The Times schrijft: 'Stan McChrystal is probably the best pure soldier that America has produced for years. But he’s been living in a Special Forces bubble for decades, he can’t deal with the media.'
Daarom moet hij op zijn donder krijgen voor zijn misser, maar het beste kunnen Obama c.s. goed luisteren naar zijn kritiek. Want misschien klopt het wel allemaal wat hij zegt. En is het zaaks de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Zonder McChrystal te ontslaan.

Bron(nen):   The Times  Welingelichte Kringen