Generaal McChrystal – het hele verhaal

Stanley McChrystal ging buiten zijn boekje door openlijk af te geven op zijn (politieke) superieuren, een doodzonde voor een generaal.
Weg met zo'n man, zou daarom een te verdedigen standpunt kunnen zijn.
Maar McChrystal is nou juist de man die een strategie heeft voor de moeilijke positie waarin de NAVO-troepen in Afghanistan verkeren en dat is van grote waarde. Bovendien zei hij weliswaar onaangename dingen over de politieke top in Washington, maar misschien klopt zijn kritiek op Obama c.s. gewoon.
Dus moet hij weg of kan hij blijven? Dit is het onderwerp van heftige disputen in de Verenigde Staten en op de site van The New York Times wordt hierover driftig gediscussieerd. 
Ga naar de link, lees wat u wilt lezen en vertel ons wat er in zo'n geval dient te gebeuren.

De tweede link voert u naar het gewraakte artikel (compleet) in Rolling Stone, getiteld: The Runaway General.

Bron(nen):   The New York Times  Rolling Stone