Werklozen moeten ophouden een baan te weigeren

In Groot-Brittannie komt een eind aan de situatie dat iemand werkloos blijft omdat zijn uitkering hoger is dan het salaris van een nieuwe baan. Vandaag worden wetsvoorstellen gepresenteerd waarin zo iemand altijd beter af zal zijn als hij de baan die langskomt ook accepteert.

De regering-Cameron ziet dit als een manier om het aantal werklozen omlaag te brengen - juist onder degenen die eenvoudig werk doen en die doorgaans weinig verdienen. Tot op heden deden werklozen in veel gevallen zichzelf te kort door weer aan de slag te gaan. Het risico van zo'n overstap neemt de overheid nu (tijdelijk) voor z'n rekening.

Opnieuw zou je dit kunnen zien als een aanval op de verzorgingsstaat zoals die nu bestaat. 'The current welfare system is complex and unfair,' aldus de betrokken minister. In Engeland vinden de nodige hervormingen plaats die een einde moeten maken aan allerlei bureaucratische uitwassen.

Bron(nen):   The Daily Telegraph