Welkom in Afghanistan

Vorige week konden we u melden dat Pakistan de grens met Afghanistan heeft gesloten voor NAVO-voertuigen die via de weg hun bevoorrading voor troepen in Afghanistan op peil houden. Dit als sanctie voor een eerdere helicopteraanval op een Pakistaanse veiligheidspost (eerste link). Recentelijk voerde Amerika aanvallen uit op Pakistaans grondgebied - op locaties waar vermoed wordt dat Taliban-handlangers zich schuilhouden. 
Trucks met olievoorraden werden vervolgens aangehouden aan de grenspost Torkham, ten noorden van Peshawar. 
Nu meldt Reuters dat in Islamabad het vuur is geopend op vrachtwagens met olievooraden, bedoeld voor de troepen in Afghanistan. De wagens vlogen in brand en het vuur laaide hoog op.
Iedereen moet goed begrijpen dat het een eer is om in Afghanistan mee te mogen werken aan de bevrijding van de bevolking aldaar.

Bron(nen):   Welingelichte Kringen  Reuters