D66: niet tijdig informeren ‘zeer ernstig’

D66-Kamerlid Gerard Schouw noemt het ,,zeer ernstig" als het kabinet al sinds eind vorig jaar wist hoe de vork in de steel zat met het verzamelen van telefoon- en radioverkeergegevens. Afgelopen week kreeg de Kamer te horen dat Nederlandse inlichtingendiensten de gegevens verzameld hebben, maar NRC Handelsblad schrijft zaterdag dat dit eind vorig jaar al bekend was bij de betrokken ministers

Schouw vindt dat de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) de Kamer tijdig hadden moeten informeren over de juiste toedracht. Plasterk had eerder gezegd dat het de Amerikanen waren die de gegevens hadden verzameld.