Vrom-ambtenaren voelen zich onbehaaglijk

Als in de Verenigde Staten een nieuwe president aantreedt, wordt ook de top van het ambtenarenapparaat vervangen. Dit om conflicten te voorkomen. In Nederland kiezen we er voor om de continuïteit te waarborgen. Het ambtenarenapparaat elke vier jaar vervangen is een vorm van kapitaalvernietiging qua collectief geheugen, vinden we hier.
Maar dan krijg je bij een grote bestuurswisseling wel een situatie zoals Het Financieele Dagblad meldt, dat ze bij Vrom niet blij zijn met het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Volgens een (anonieme) ambtenaar zien veel mensen het als een vijandige overname door Verkeer en Waterstaat.
De departementen werkten al vaak samen, bijvoorbeeld bij de aanleg van snelwegen. Dat gebeurde altijd op voet van gelijkheid.  'Vrommers' moeten hun spullen inpakken en bij V&W moeten intrekken. En dat steekt. Het onbehaaglijke gevoel wordt versterkt doordat ze nog geen werkplek, pasjes en inlogcodes hebben.
Er heerste bovendien grote verwarring over de vraag wie Nederland eind dit jaar vertegenwoordigt op de klimaattop in het Mexicaanse Cancún. Een typisch Vrom-dossier. Eerst verwees een woordvoerder naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vervolgens kwamen er drie verschillende antwoorden. Maar het was nog steeds onduidelijk wie er ging. Eerst was het minister Melanie Schultz van Haegen van I&M, maar dat bleek een halfuur later al achterhaald. De afvaardiging is nu gedegradeerd tot staatssecretaris Joop Atsma.
Veel milieumensen van Vrom vrezen het ondergeschoven kindje te worden.

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad