De politiek heeft genoeg van Beatrix

In de Tweede Kamer groeit de steun voor plannen om de macht van koningin Beatrix in te perken, constateert De Volkskrant . De Oranjes hebben zo geprust dat het tijd wordt dat ze een toontje lager gaan zingen.
Een meerderheid ziet voor haar bij de volgende kabinetsformatie geen sturende rol meer weggelegd. Een uitdijend deel van de Kamer wil haar zelfs helemaal uit de regering verwijderen. Een rondgang langs de partijen leert dat de welwillende sfeer die de relatie tussen het parlement en het Koninklijk Huis decennialang kenmerkte, definitief is verdwenen. PVV-leider Geert Wilders nam deze week het voortouw met zijn initiatief om Beatrix louter nog een ceremoniële rol toe te delen.

Dat voorstel wordt in de Tweede Kamer gesteund door een forse minderheid van 54 zetels, bleek woensdag rond het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte. Dat zijn de zetels van PVV, GroenLinks, D66 en de SP. Dat is lang niet genoeg om het meteen waar te maken, want daarvoor is een grondwetswijziging en dus een tweederde meerderheid nodig.

Een ander concreet gevolg van de afbrokkelende steun wordt waarschijnlijk wel snel merkbaar: bij de volgende kabinetsformatie wil een Kamermeerderheid geen rol meer voor de koningin.

Geert Wilders liet zich in het debat over de regeringsverklaring ontvallen dat hij er spijt van heeft dat hij eerder geen steun gaf aan plannen van GroenLinks en D66 om het initiatief in de formatie naar de Tweede Kamer toe te trekken. Daarop besloten GroenLinks en D66 hun voorstel daartoe opnieuw in te dienen. Dit kan ook rekenen op steun van de PvdA. Daarmee is er een gewone meerderheid en die is voor dit plan voldoende. Dit betekent dat bij de volgende formatie niet de koningin, maar de Kamer zelf een informateur zal aanwijzen.

Het lig aan de rellen rond Oranje, denkt De Volkskrant. Vorig jaar kwam er een omslag in de publieke opinie door een opeenstapeling van affaires diemet het Koninklijk Huis te maken hadden: de vakantievilla van Willem-Alexander en Máxima in Mozambique, de fiscale sluiproutes van prinses Christina via het werkpaleis van haar zus Beatrix, het jarenlange gratis vliegen van de Oranjes en het onderhoud van Beatrix’