Geert is Goed. Zeker voor wie verstandelijk gehandicapt is in Noord Brabant

De PVV in Noord Brabant heeft ook oog voor de zwakken en bracht daarom dit program gericht op verstandelijk gehandicapten met stemrecht. De hele tekst.
Op 2 maart mag je kiezen. Stemmen noemen we dat. Het gaat om de regering van Noord-Brabant. Noord-Brabant is een stuk van Nederland waar jij woont. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Ga jij straks ook stemmen? In deze folder staat wat de Partij voor de Vrijheid belangrijk vindt. Voor gehandicapten. Voor kinderen. Voor zieken. Voor opa’s en oma’s. Voor alle mensen. Ik kies Partij voor de Vrijheid. Die vind ik het beste van allemaal.
Jij ook? Dan moet je Partij voor de Vrijheid stemmen.
1
Maar hoe werkt het allemaal?
Wat is een politieke partij?
Een politieke partij is een groep mensen met plannen. Er zijn veel partijen. Ze hebben allemaal een andere naam. De partij die de meeste stemmen krijgt, heeft gewonnen. Deze partij mag de nieuwe regering voor Noord-Brabant zijn. Meestal doen ze dat samen met een andere partij.
De Provincieregering
De Provincieregering is de baas in Noord-Brabant. De Provincieregering maakt regels en afspraken voor onze provincie. De Provincieregering, dat is de Commissaris van de Koningin samen met de gedeputeerden. De Commissaris van de Koningin is eigenlijk de Minister-president van Noord-Brabant. De gedeputeerden zijn eigenlijk ministers van Noord-Brabant. Elke 4 jaar moeten we nieuwe kiezen. Dat gebeurt dit jaar dus op 2 maart.
Ga je stemmen?
Kiezen voor een nieuwe regering heet stemmen. Als je achttien jaar of ouder bent mag je stemmen. Met de post krijg je een kaart. Op die kaart staat waar je mag stemmen.
Op die kaart staat ook wanneer je mag stemmen. Dat is dus op 2 maart. Die kaart neem je mee als je gaat stemmen. Je krijgt ook een lijst met heel veel namen thuis. Op die lijst staan alle namen van alle partijen. Maar hoe kom je te weten op wie je moet stemmen?
2
Wil je weten op wie je moet stemmen?
Elke partij heeft opgeschreven wat ze belangrijk vinden. Dat noemen we een verkiezingsprogramma.
Het is slim om het verkiezingsprogramma te lezen. Want dan weet je of jij het ook belangrijk vindt.
Wie is de Partij voor de Vrijheid?
De Partij voor de Vrijheid is een politieke partij. Die wordt ook wel PVV genoemd. Zij vindt dat er heel veel moet veranderen. Dit is het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid. Hierin staat wat de Partij voor de Vrijheid belangrijk vindt voor Noord- Brabant.
Lees dus maar vlug verder.
3
De regering van Noord-Brabant
De regering van Noord-Brabant woont in een heel groot gebouw. Er werken ook heel erg veel mensen. Dat is heel erg duur.
De Partij voor de Vrijheid wil hier niet zo veel geld aan uitgeven. Het geld dat je dan overhoudt kan dan aan belangrijke dingen worden uitgegeven.
Noord-Brabant is heel mooi
Dat zul je waarschijnlijk wel weten. Mooie molens, oude gebouwen, prachtige bossen waar je kunt wandelen. De Partij voor de Vrijheid wil dit zo houden. Zodat je elke dag weer kunt genieten van die mooie dingen.
Zorg voor iedereen
Alle mensen verdienen een goed leven. Zieke mensen, gehandicapte mensen, oude mensen, kinderen. Voor de Partij voor de Vrijheid zijn alle mensen belangrijk.
Maar de Partij voor de Vrijheid wil wel wat extra’s doen voor oude mensen en gehandicapten. Want de Partij voor de Vrijheid vindt dat zij dat verdienen.
4
Waar je woont moet het leuk zijn
Het is heel leuk als je in een fijne buurt woont. Waar niet wordt gevochten of gescholden. En waar geen overstromingen zijn.
Of gevaarlijke fabrieken. De Partij voor de Vrijheid wil dat het heel veilig is voor iedereen.
Vervoer is belangrijk
Het is heel fijn als de bus op tijd komt. En dan moet je ook gemakkelijk in en uit kunnen stappen. De bus moet door heel Noord-Brabant rijden. Zodat je overal naar toe kunt. Over hele goede straten. Naar je familie, naar je vrienden en vriendinnen. Dat vindt de Partij voor de Vrijheid belangrijk.
Goed voor dieren zorgen
De Partij voor de Vrijheid houdt heel erg van dieren. Jij ook wel denken wij. Daarom mag je dieren geen pijn doen en moet je goed voor ze zorgen.
De Partij voor de Vrijheid wil dieren niet in kleine hokken stoppen. De Partij voor de Vrijheid wil ook niet dat heel veel dieren bij elkaar zitten in hele grote stallen.
Dieren moeten het goed hebben. Dat vindt toch iedereen?
5
Weet je het nu?
Heel zuinig zijn op geld
De regering van Noord-Brabant is heel rijk. En soms geven de provincieministers zomaar geld uit aan rare dingen. Dat moeten de provincieministers niet doen. Ze moeten eerst goed nadenken voordat ze geld uitgeven.
En daar wil de Partij voor de Vrijheid wel bij helpen.
Je bent nu klaar met het verkiezingsprogramma. En weet je dus ook wat de Partij voor de Vrijheid belangrijk vindt. Ga je stemmen? Op 2 maart?
Op de Partij voor de Vrijheid? Ik wel!