Wikileaks: Oost-Libië is ‘kweekvijver voor terrorisme’

De chaotische ineenstorting van het regime-Ghadaffi in Libië kan terroristen of fundamentalisten in het land in de kaart spelen. Libië herbergt nogal wat extremisten, die voorheen vochten in oorlogen in Irak en Afghanistan.
Veel terroristen die verantwoordelijk waren voor dodelijke zelfmoordaanslagen op westerse troepen waren afkomstig uit Derna, een stad in het 'bevrijde' oosten van Libië. Volgens een document uit Wikileaks noemde het Amerikaanse leger de stad een kweekvijver van terroristen. Wel moet gezegd worden dat Libische terroristen zich de afgelopen tijd vooral hebben beziggehouden met het omverwerpen van het bewind van Ghadaffi, en minder met internationale terreur. The Wall Street Journal heeft de afgelopen weken met veel opstandelingen uit het oosten van Libië gesproken. Zij ontkennen dat er een religieuze dimensie is in hun strijd tegen het regime.

Bron(nen):   The Wall Street Journal