Kaag afgetreden

Nu de motie van afkeuring over het beleid van minister Kaag door een meerderheid van de Tweede Kamer is aangenomen, heeft ze besloten af te treden. De rest van het kabinet blijft aan

“Ik dank premier Rutte, Mark, voor zijn vertrouwen. Ik heb de andere D66-ministers gevraagd in hun functie te blijven. Ik dank hen zeer. Gods zegen.”

Kaag treedt af als minister, maar niet als partijleider van D66. 'We gaan formeren," zei ze na haar aftreden.Kaag blijft gewoon Kamerlid, fractievoorzitter D66, politiek leider en hoofdonderhandelaar namens haar partij.