Koning in troonrede: Nederland is en blijft een goed land om in te leven

Koning Willem-Alexander zegt in de troonrede op Prinsjesdag dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven.

Hij bewees dat door onderzoek aan te halen dat laat zien dat Nederlanders hun eigen leven al jaren een hoog cijfer geven, 'maar dat zij zich grote zorgen maken over het land en de wereld om hen heen'. "Deze onrust en onzekerheid worden nog gevoed doordat het maatschappelijk debat nationaal en internationaal steeds vaker op polariserende toon wordt gevoerd."

"Bij al deze terechte zorgen past tegelijkertijd de nuchtere vaststelling dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven. Een land dat zich macro-economisch met de beste kan meten. Als we de toekomst gezamenlijk tegemoet blijven treden, kunnen we veel aan."

"Achter ons ligt een periode die voor een belangrijk deel in het teken stond van corona. Volgend jaar ontstaat ruimte om vooruit te kijken en terug te blikken. Velen rouwen na deze periode om verlies van een geliefde, anderen worstelen met lichamelijke en geestelijke gevolgen van corona. En weer anderen, oud en jong, kregen te maken met eenzaamheid en depressie", zei de koning.

Ruimte was er ook voor het klimaat. De zware overstromingen van afgelopen zomer onderstrepen het gevaar van klimaatverandering, zei de koning. Alle maatregelen die al zijn gepland om klimaatverandering tegen te gaan, moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden en waar nodig moeten ze worden versneld. Willem-Alexander noemde de watersnood die Limburg dit jaar trof "een harde waarschuwing."

De koning benadrukte de fouten die zijn gemaakt bij de toeslagenaffaire en de afhandeling van de Groningse aardbevingsschade. "Fouten moeten worden hersteld en wie recht heeft op compensatie moet die zo snel mogelijk krijgen. Dat blijft voor de regering absolute prioriteit."