Omtzigt: ontslag van Keizer illegaal. Rutte gebruikte macht die hij juridisch niet heeft

Volgens Pieter Omtzigt is het ontslag door minister-president Rutte van staatssecretaris Mona Omtzigt. Volgens hem heeft de premier geen bevoegdheid een minister of staatssecretaris te ontslaan. Dat kan alleen door in een kabinetsvergadering.

Omtzigt: "Het reglement van orde van de ministerraad is duidelijk in artikel 4: de minister-president mag een voordracht doen voor ontslag, maar het is aan de ministerraad om erover te beraadslagen en te besluiten. Dat is dus niet gebeurd. Artikel 27 van het reglement van orde van de ministerraad: “De minister-president zorgt ervoor dat dit reglement in acht wordt genomen.” Dus Rutte gaat over het reglement dat hij zelf niet in acht neemt...."

In de mededeling van de Rijksvoorlichtingsdienst werd gisteren bekend gemaakt dat Rutte dat hij Keijzer ontslagen heeft en daarvoor alleen instemming heeft van minister Blok heeft gevraagd en gekregen (hij heeft overlegd met de drie viceminister-presidenten, maar geen instemming gevraagd). En over instemming of overleg met anderen leden van het kabinet: niets.

Het ontslag is dus niet legaal genomen. Dat heeft zonder twijfel politieke gevolgen. En mogelijk ook juridische.