Slechts vier procent van de Britten vindt dat Brexit ‘zeer goed’ is gegaan

Een enquête onder 6500 Britten laat het overweldigende gebrek aan enthousiasme zien. Vier procent vindt dat het heel goed is gegaan sinds Brexit.

14 procent van de respondenten van mening was dat het "redelijk goed was gegaan", 21 procent van de ondervraagden vindt dat de effecten van de Brexit noch positief noch negatief waren.

21 procent van de ondervraagden is van mening dat de post-Brexit-periode "tamelijk slecht" is gegaan, en nog eens 32 procent oordeelde dat het "zeer slecht" was verlopen.

Het onderzoek komt te midden van de brandstofcrisis, die deels wordt toegeschreven aan de terugtrekking van het VK uit de EU.

Bron(nen):   Independent