Lang Leve de Broederschap, leve de Sharia, leve de Kalief

Zaterdagmiddag waren in het Haramdistcrict in Cairo 50.000 mensen bijeen. Een deel van hen afkomstig van de Moslim Broederschap de rest bestond uit Salafisten. Dat zijn het soort moslims waar je bang voor moet zijn. De menigte vierde de eenheid tussen Salafisten en Broederschap, schrijft de (Engelstalige editie van)  Al Masry Al Youm. De organistaie had leuzen bedacht die de eenheid van beide groeperingen benadrukten en die oproepen tot de spoedig invoering van de Sharia. "Het Verenigde Arabische rijk is onomstotelijk in aantocht," zei Imam Safwat Hegazy tegen de opgewonden menigte. "Spoedig zullen we weer een Kalief hebben die alle Arabieren regeert.
Saillant detail: de sprekers veroordeelden de brandstichting van koptische kerken. "Egypte behoort niet toe aan de Islam en de Kopten moeten kunnen rekenen op bescherming.” 

Voetnoot: de westerse en Nederlandse media hielden ons heel goed op de hoogte van demonstraties tot Mubarak viel. Maar deze massameeting is aan de aandacht ontsnapt. 
Blijkbaar is de waakzaamheid wat verzwakt.

Bron(nen):   Almasryaloum