Om een uitkering te krijgen hoef je niet echt te bestaan

Alleen al in Amsterdam heeft het UWV jarenlang uitkeringen betaald aan vele duizenden mensen, die bij het UWV opgeven Amsterdammer te zijn, maar dat feitelijk niet zijn. Mensen die mogelijk niet eens bestaan, maar wel een WAO of WW uitkering kregen.
RTL (het is niet de eerste stevige primeur) legde de hand op stukken waaruit blijkt dat het systeem van het UWV zo lek is als een mandje.
Het UWV blijkt geen of niet veel moeite te doen om na te gaan of een aanvrager werkelijk bestaat en het lijkt er op dat veel mensen van dat feit gebruik hebben gemaakt. Als het gaat om 8.500 gevallen in Amsterdam, dan zou het - als de verdeling evenredig is - om 100.000 rare uitkeringen in het hele land gaan. zie onder de link het verhaal van RTL

Bron(nen):   RTL