Geert Wilders beschuldigt Cohen en Dibi van ophitsing

Geert Wilders vindt dat hij niets kan of moet leren van de daden van zijn Noorse geestverwant. Hij heeft daar niks mee te maken en het is links dat in het verdachtenbankje hoort, vindt hij. "Linksigen als Cohen en Dibi proberen nu een politiek slaatje te slaan uit de massamoord. Ranzig. De PVV blijft zichzelf voor wat betreft de inhoud en ook de toon," liet hij vanmorgen weten via zijn gebruikelijke communicatiekanaal: Twitter.
Dat Wilders iedere dag iets wilder om zich heen gaat slaan is opmerkelijk. Alom in de wereld wordt "fatsoenlijk zeer rechts", en daar hoort de PVV ook bij, opgeroepen tot zelfonderzoek (zie bijvoorbeeld de analyse in de New York Times in link 2). In Nederland werd dat standpunt gisteren opmerkelijk krachtig verwoord door Bart Jan Spruyt, directeur van rechtse denktank de Burkestichting, en zeer nauw betrokken bij het politieke werk van Wilders; er is sprake van geweest dat Spruijt mede-oprichter zou worden van de PVV. Spruijt roept Wilders tot de orde.
"Breivik heeft onze zaak enorm in diskrediet gebracht. Ik vind dat Wilders zich moet verantwoorden en moet uitleggen waar hij voor staat en waarin hij afwijkt van meneer Breivik. Wat is nou het springende punt? Waar gaan de wegen uiteen? Dat moet je heel duidelijk uitleggen, denk ik. En dat heeft Wilders tot nu toe niet willen doen. "Ik denk dat Wilders en zijn PVV een politieke boodschap hebben uitgedragen die tamelijk wanhopig was. In die zin dat hij het heeft voorgesteld alsof Europa en Nederland overspoeld door islamitische kolonisten, en dan had je aan de andere kant die laffe linkse politici die dat allemaal maar lieten gebeuren, en die er ook nog voordeel bij hadden door het importeren van stemvee, zoals hij in mei nog zei in een tweet naar Job Cohen. En dat probleem, de massale aanwezigheid van de islam in Nederland, is volgens Wilders eigenlijk niet op te lossen. Want de islam is en blijft onverzoenbaar, blijft vijandig staan tegenover onze samenleving. Als je dat gelooft, ook al ben je politicus, geloof je dus niet meer dat een reëel maatschappelijk probleem nog met politieke middelen is op te lossen."
Cohen wees er dinsdag op dat de Noorse aanslagpleger Breivik zich op een vergelijkbaar gedachtegoed baseert als de PVV en dat Wilders het daarom niet bij de vaststelling kon laten dat de gruweldaden in Noorwegen zijn uitgevoerd door een idioot.

Bron(nen):   NOS interview Spruyt  New York Times