PVV: Wat doet die SP-financier Sauer bij de NRC?

Martin Bosma van de PVV stelt Kamervragen over het belang dat Derk Sauer heeft in NRC Handelsblad. Volgens Bosma is Sauer een SP-financier - en iemand die 'met een rouwband rondliep toen Mao doodging' - en is het nieuw voor Nederland 'dat iemand met een dergelijk partijprofiel een zo groot gedeelte van een dagblad blijkt te bezitten'.
Sauer, die volgens de Volkskrant een belang heeft van 9 procent bij NRC Media, heeft volgens Bosma invloed op de benoeming van de hoofdredacteur en op de inhoud van de krant. 'Van een scheiding tussen eigendom en redactie is blijkbaar geen sprake. Dat is beangstigend.'

Bosma wil nu van minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) horen of zij denkt dat het 'voorheen een gezaghebbend avondblad' - 'nog verder links georiënteerd raakt, bijvoorbeeld doordat NRC-journalisten in het gevlei willen komen bij hun radicaal-linkse eigenaar?'
Bosma laatste vraag:  'Deelt u een gevoel van verlies dat het eens zo trotse conservatief-liberale avondblad is verworden tot een politiek-correct blad dat een lofzang brengt op de multiculturele samenleving, het EU-nationalisme, de 'Arabische lente', de strijd tegen Israël, de kunstsubsidies en dat, behoudens een enkele uitzondering, alleen maar extreem-linkse columnisten heeft?'

Pikant detail: Bosma had zelf van november 2010 tot maart dit jaar een driewekelijkse column in NRC Handelsblad.

Bron(nen):   de Volkskrant  NRC