Opleiden voor de vijand: massale desertie naar de taliban

Ze lopen sneller over dan wij hen kunnen opleiden, meldt de Washington Post. De taliban kan voortdurend beschikken over rekruten bestaande uit soldaten en agenten die eerst door de NAVO zijn geschoold (en bewapend) en die daarna de kant kiezen van de taliban. In de eerste zes maanden van dit jaar liep minstens een op de zeven over. En dat cijfer stijgt.
In absolute getallen: tussen januari en juni ruilden 24.000 manschappen van zijde. Alleen al in juni waren het er 5.000. Op jaarbasis zou dat 60.000 betekenen; het hele Afghaanse leger bestaat uit 170.000 man.

Bron(nen):   Washington Post