Maxime Verhagen wil Donner als onderkoning. Rutte niet (En de koningin?)

NRC meldt dat Rutte en Verhagen onenigheid hebben over de opvolging van Tjeenk Willink tot vicevoorzitter van de Raad van State.
Verhagen zou graag zijn collega Donner onderhands benoemen. Al was het maar om te verhinderen dat zijn kwelgeest Hirsch ('Doe dit ons land niet aan") Ballin een kans maakt.
Rutte heeft aan de Kamer beloofd dat er een open procedure komt, waar ieder die belangstelling heeft dat kan kenbaar maken.
Verhagen heeft dit vooralsnog verhinderd, maar zal bakzeil moeten halen.
NRC suggereert dat De Majesteit aan de kant staat van Rutte (en dus van Hirsch Ballin). Maar dat weet niemand zeker.
Kennelijk hebben de tegenstanders van Donner gemeend dat het tijd werd dit te laten uitlekken: hij maakt nu niet veel kans meer.