Dalrymple: leerplicht tot 14. Wie dan nog niks kan, leert het ook niet meer

De verzorgingsstaat is verderfelijk, vindt de Britse psychiater en held van intellectueel rechts Theodore Dalrymple. De Volkskrant interviewt hem over de Nederlandse verzorgingsstaat (voor de fans een must). Hij denkt dat Nederland op weg is net zo'n onderklasse te krijgen als Groot-Brittannië heeft. Als gevolg van het onhoudbare idee van multiculturalisme en vanwege het almaar slechter wordend onderwijs.
"Heel veel jongeren verlaten de school zonder dat ze behoorlijk kunnen lezen en schrijven. We geven € 40.000 aan een leerling uit. Hoe kan het dat we 40.000 aan de scholing uitgeven van een kind en het daarna niet eens kan lezen en schrijven?"
"Eigenlijk ben ik voor een leerplichtige leeftijd van 14. Mij lijkt dat kinderen die niet willen leren en nu gedwongen worden naar school te gaan, de boel alleen maar slechter maken voor degenen die wel willen leren. 14 zou een mooie leeftijd zijn. Als je 14 bent en je kan nog niet goed lezen en schrijven, dan komt het niet meer."
Bron: De Volkskrant.