Onderzoek. Marokkanen worden vaker weggepest door blanke macho’s, dan homo’s door Marokkaanse jongens

Honderden mensen in Nederland worden hun buurt uit gepest, schrijft De Pers. Slachtoffers zijn meestal niet homo's, en daders niet Marokkanen, maar het zijn vooral niet-westerse allochtonen en de daders zijn blank, al of niet met blond haar, maar vaak kaal.
In de afgelopen twee jaar zijn er bijna 500 mensen uit hun buurt weggepest of stelselmatig getreiterd door buurtbewoners. Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (LBA).  Daar kwam uit naar voren dat het in de meeste gevallen gaat om mensen die te maken krijgen met racistische pesterijen: 60%. Op de tweede plaats, met 12%, gaat het om discriminatie op grond van seksuele geaardheid. De pesterijen gaan vaak hand in hand met geweldpleging en vernieling.

Pesterijen komen in het hele land voor. Volgens Hofmans is er niet een gebied dat er uit springt. ‘Het gebeurt overal, tot in de kleinste dorpjes’.
Uit Kerncijfers 2010 over discriminatieklachten en meldingen blijkt dat er nog steeds verreweg het meest wordt gediscrimineerd op ras. Op 1,9 miljoen niet-westerse allochtonen kwamen in vier jaar tijd 9.355 klachten binnen over discriminatie. Dat zijn er 49 per 1.000 mensen. Bij antisemitisme is dat aantal 8,5 klachten op 1.000 mensen en bij discriminatie op seksuele geaardheid ligt het nog lager: 1,3 klachten per 1.000 mensen.

Duidelijk is wie er gepest worden; het daderprofiel is niet altijd hetzelfde. In de meeste gevallen van de pesterijen is de dader een jongere of een ‘witte man’.

Lees de hele reportage in De Pers

Bron(nen):   De Pers