Crisissfeer rond CDA, ook als Mauro mag blijven

Volgens De Telegraaf, altijd goed op de hoogte als het om VVD of PVV gaat, maken die 2 partijen zich grote zorgen om het CDA. Misschien dat de kwestie-Mauro kan worden opgelost met de roomse Lubbers variant, die in de maak is, maar de kleinste regeringspartij (helft van de ministers) is dermate in de war dat  na Mauro de problemen niet van de baan zijn.

Binnen het CDA is het ook niet prettig. De vleugel-Mauro (2 dissidenten en een grote minderheid van het dagelijks bestuur, onder wie de partijvoorzitter) is content met de steun van het congres, maar de rest van de fractie is boos dat Koppejan c.s. zich voor een rood karretje hebben laten spannen.
Ook na vandaag blijft het CDA een wankele partner, vreest de VVD.
(en dan is er ook nog de euro)