Amnesty: Oproep om reizende George Bush gevangen te nemen

Amnesty International roept Zambia, Tanzania en Ethiopië op om de oud-president van de Verenigde Staten George W. Bush te arresteren tijdens het op stapel staande bezoek aan die landen. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt de voorganger van Barack Obama van 'misdaden', waaronder 'marteling'.

Bush bezoekt de drie Afrikaanse landen deze dagen  in het kader van 'gezondheidsprogramma's'.

Volgens Amnesty is Bush verantwoordelijk voor martelen; iets waar eigenlijk amper verschil van mening over is.  Het is ook geen publiek geheim dat Bush folterpraktijken - weliswaar onder de naam 'verhoogde ondervragingstechnieken' - toeliet onder het mom van de 'oorlog tegen de terreur'. Een van die praktijken was het beruchte waterboarden.

'Alle landen waar Bush naar toe trekt, hebben de plicht hem aan het gerecht uit te leveren', stelt Amnesty.

In februari annuleerde Bush in allerijl een bezoek aan Zwitserland na een oproep om hem daar te arresteren.

Bron(nen):   De Standaard