Henk Bleker rommelde met grondwaarde natuurgebied Reiderswolde

Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw en Natuur) heeft gelogen over zeker 10 miljoen euro subsidie aan het Groningse natuurgebied Reiderwolde. Terwijl Bleker beweerde dat hier juist werd aangetoond dat boeren zonder overheidssteun natuur kunnen aanleggen. Dit meldt de Volkskrant.

Zo zouden twee schapenboeren, die eigenaar zijn van het gebied, 10 miljoen euro aan gemeenschapsgeld hebben ontvangen. Nadat bleek dat hun grond zonder reden hoger was getaxeerd, kregen zij ook nog eens extra subsidies. In 2007 keurde Bleker, destijds gedeputeerde in Groningen, bovendien een extra subsidie van ruim 170.000 euro goed. Bleker rommelde met de waarde van de grond en wist de boeren, waarmee hij goede contacten onderhield, zo te overtuigen het project niet te beëindigen. Een constructie die volgens de provincie leidde tot ‘ongewenste situaties’ en die daarom sinds 2009 niet meer wordt gehanteerd.

Ten faveure van de boeren kocht Bleker de beoogde ontwikkelaar Staatsbosbeheer af met 1,5 miljoen euro. Voor natuurontwikkeling, recreatieve faciliteiten in het gebied en de waterhuishouding kwam nog zo’n 8,5 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer in de Volkskrant.

Bron(nen):   de Volkskrant