Opmerkelijk en moedig: Jan Roos wil uitkeringen zeer fors verlagen

Als Jan Roos het voor het zeggen krijgt worden de uitkeringen fors verlaagd. “Werken moet weer lonen en moet altijd aantrekkelijker zijn dan een uitkering. Het geld dat bespaard wordt door de korting steken we in lagere belastingen, zodat werkend Nederland fors meer geld overhoudt in de portemonnee. Werk moet beter zijn dan bijstand” Hij en zijn partij VNL willen de bijstand met minstens 10 procent verlagen, zodat die luie donders werk gaan zoeken. VNL denkt dat veel mensen met een uitkering wel kunnen werken, maar dat niet doen omdat ze zonder iets te doen ook prettig kunnen leven Moedig van Roos: onder de kiezers van de PVV (de doelgroep van Roos' VNL) zitten relatief veel mensen met een uitkering.