De kleine Waal houdt vol: ‘Non’ er komt geen CETA-verdrag vandaag

Zeven jaar onderhandelen moest vandaag aan een eind komen. Het licht zou op groen gaan voor CETA, het vrijhandelsverdrag met Canada. Behalve dan als één pietepeuterig landje, dat niet eens een landje is, blijft dwars liggen en daar lijkt het vooralsnog wel op: de Waalse minister-president Paul Magnette weigert het verdrag goed te keuren. Magnette staat van alle kanten onder druk, maar is niet tevreden met de aanpassingen die de EU gisteravond voorstelde. België mag niet toestemmen als Wallonië niet akkoord gaat en de EU kan niet tekenen als één land weigert. Volgens Vlaanderen en de EU wil de Waalse (socialistische) regering alleen maar de nationale Belgische (liberaal-christen-democratische) regering dwars zitten. Zelf noemt Wallonië als belangrijkste bezwaren de bedreigde positie van de Waalse boeren en het speciale arbitragehof, waar multinationals nationale wetgeving zouden kunnen aanvechten wanneer zij zich benadeeld voelen. Je kunt je ook afvragen waarom alle andere EU-landen inmiddels wel hebben toegestemd met het verdrag. De Correspondent schrijft: "Het verdrag kent wel degelijk bedreigingen voor de bescherming van werknemers, consumenten en milieu. Niet voor niets spreken ruim honderd hoogleraren hun ernstige zorgen uit over de mogelijkheid die het internationale bedrijven biedt landen aan te klagen als die hun onwelgevallige wetgeving invoeren. Niet voor niets bedong Duitsland een waslijst uitzonderingen waarmee het zichzelf het recht geeft publieke diensten in nationale handen te houden. Niet voor niets adviseert de Raad van Europa de ondertekening van het verdrag uit te stellen." Magnette heeft ondertussen zijn hoop gevestigd op de Canadese regering, waarmee hij ook contacten onderhoudt. "Voor hen is er nog wel degelijk marge, in tegenstelling tot wat Europa ons wil opleggen."

Bron(nen):   De Morgen  De Correspondent