Deze plannen wil Trump echt gaan uitvoeren

Over De Muur heeft hij zich nog niet uitgelaten, maar over een aantal andere plannen al wel. Trump zal hoogstwaarschijnlijk de klimaatdeal van Parijs aan zijn laars lappen en alles wat Obama heeft bereikt om de opwarming van de Aarde tegen te gaan om zeep helpen. Op zijn nieuwe officiële website staat zelfs dat Trump het gebruik van fossiele brandstoffen wil stimuleren. Hij laat er geen twijfel over bestaan dat hij stopt met Obama's Clean Power Plan, het Amerikaanse plan om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. En dat kan hij doen, het akkoord is juridisch niet bindend. Hij schrijft de "baanvernietigende acties van president Obama, de buitensporige maatregelen ter bescherming van rivieren en zeeën en alle anti-steenkoolwetten" te zullen beëindigen. Volgens Trump is "energie het levensbloed van de moderne samenleving" en "de industrie die alle andere industrieën voedt". De beperkingen op energie opheffen, heeft volgens hem alleen voordelen: "meer banen, meer inkomsten, meer rijkdom, hogere lonen en lagere energieprijzen".

Bron(nen):   Het Laatste Nieuws