De wetenschappers die de winst van Trump tien jaar geleden al voorspelden

Het was een slechte week voor de experts, opiniepeilers en anderen die meenden verstand te hebben van de Amerikaanse verkiezingen. Ze zagen de winst van Trump totaal niet aan komen, toch kwam zijn overwinning niet voor iedereen als een grote verrassing. Verschillende wetenschappers legden jaren geleden al de sociale, economische en politieke mechanismen bloot die tot de opkomst van een rechtse populist als Trump konden leiden. Filosoof Richard Rorty schreef in 1998 al: "Laagopgeleide werknemers zullen zich vroeg of laat realiseren dat hun overheid niet eens probeert om te voorkomen dat de lonen dalen en banen naar het buitenland verdwijnen. Tegelijkertijd zullen ze zich realiseren dat de hogere middenklasse niet bereid is om zoveel belasting te betalen dat er voor de rest van de mensen een uitkering is. Op dat moment zal er iets barsten. De mensen zullen inzien dat het systeem voor hen heeft gefaald en op zoek gaan naar een sterke man, die belooft dat de overbetaalde aandelenhandelaren, de zelfgenoegzame bureaucraten en de sluwe advocaten niet langer de dienst zullen uitmaken." Politieke wetenschapper Edward Luttwak voorspelde in 1994: "Rechts noch links zien het centrale probleem van deze tijd: de nooit eerdere geziene individuele economische onzekerheid van de werkende mensen: van de fabrieksarbeiders en de kantoormedewerkers tot het lagere management...En daar is de enorme ruimte voor een extreem-rechtse partij." In 2004 omschreef de conservatieve historicus Samuel Huntington de situatie als volgt: "De mening van de gewone bevolking wijkt sterk af van die van de elite als het gaat om nationalisme. De mensen zijn bezorgd over hun veiligheid en hun cultuur, taal, religie en nationale identiteit. Voor de elite staan deelname aan de wereldeconomie en internationale handel voorop. Het belangrijkste onderscheid tussen het volk en de elite is niet isolationisme versus globalisme, maar nationalisme versus kosmopolitisme. En tenslotte zei de linkse filosoof Noam Chomsky in 2010: "Als er iemand opstaat die oprecht overkomt en charismatisch is dan hebben we echt een probleem in dit land, want mensen zijn gefrustreerd, gedesillusioneerd en terecht boos. Wat moeten mensen denken als er iemand zegt "Ik heb het antwoord, we hebben een vijand? Daar waren het de joden. Hier de illegale immigranten en de zwarten. Als de peilingen kloppen dan winnen niet de gewone Republikeinen de volgende verkiezingen, maar de echt rechtse, de krankzinnige Republikeinen."

Bron(nen):   New York Magazine