Regering Trump ook tegen borstvoeding

Verwacht was dat op de World Health Assembly van de Verenigde Naties probleemloos een wereldwijd advies zou worden bekrachtigd om moeders aan te moedigen hun kinderen borstvoeding te geven. De resolutie was ingediend door Ecuador, en de voorbereidingen waren allang bezig, vooral om goed onder woorden te brengen dat borstvoeding te verkiezen is boven babyvoeding van bedrijven op basis van jarenlang wetenschappelijk onderzoek.
En toen ineens keer de vertegenwoordiger van Trump op de Assembly zich tegen de resolutie. Eerst werd indiener Ecuador bedreigd. De handel van dat land met de VS zou ernstige schade oplopen als ze hun resolutie niet introkken. Uiteindelijk bracht de afvaardiging van Rusland het stuk in stemming. Het werd aangenomen.
De reden van de Amerikaanse druk: de producenten van babyvoeding hadden – volgens de New York Times – zware druk op Trump uitgeoefend. Die vreesden schade voor hun handel. En daarvoor was Trump, als altijd, gevoelig

Bron(nen):   New York Times  Rawstory