De 3 lessen die het kabinet heeft geleerd

Politiek
dinsdag, 01 september 2020 om 19:38
anp 422211379
Het kabinet heeft teruggekeken op een half jaar corona-beleid. Dat terugkijken is ook gedaan met ongeveer 100 deskundigen op allerlei terreinen. Het kabinet schrijft aan de kamer dat er vooral 3 lessen zijn geleerd.

Les 1: goed inzicht

De lessen voor goed inzicht gaan over vroeg signaleren door testen en traceren en de informatie over de verspreiding van het virus voor een breder publiek beschikbaar stellen. Grootschalig testen en de inzet van bron- en contactonderzoek helpen bij het sneller en preciezer detecteren waar besmettingshaarden zitten. Het plan is om de testcapaciteit verder op te voeren en op meer plaatsen te gaan testen. Daarnaast wordt het dashboard uitgebreid met lokale en regionale informatie en de begrijpelijkheid van de informatie wordt verbeterd.

Les 2: gerichte maatregelen

Er is nu meer bekend over waar het virus zich bevindt en wat de bron van de besmetting is. Daarmee kan de aanpak ook specifieker. Dat helpt bij het beperken van nadelige economische en sociaal-maatschappelijk effecten. Het is essentieel om het virus lokaal op te sporen en met lokale maatregelen in te dammen. Dit sluit aan bij de les om zo precies en zo snel mogelijk in te grijpen daar waar het nodig is. Er zal daarbij meer aandacht zijn voor het begrijpelijk uitleggen van verschillen per regio.

Les 3: Gezamenlijk volhouden

Zolang er geen vaccin is, drukt het coronavirus een flink stempel op het dagelijks leven. Volhouden is daarbij cruciaal. Aan de experttafels werd aandacht gevraagd voor onder andere zorgprofessionals, mensen met een kwetsbare gezondheid, jongeren en werkenden die getroffen zijn door de maatregelen. Het kabinet blijft inzetten op begrijpelijke communicatie met meer zichtbare uitingen in de openbare ruimte en communicatie gericht op verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld via TikTok). Ook wordt helder uitgelegd dat reguliere zorg veilig verleend kan worden zodat mensen deze behandelingen niet mijden uit angst voor het virus of overbelasting van de zorg.