De Graaf ontkent weren Wilders bij koning

Politiek
donderdag, 13 juni 2013 om 7:59
welingelichtekringen header 1
Voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer betreurt het dat de indruk is gewekt dat hij PVV-leider Geert Wilders heeft proberen te weren bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Hij heeft dat woensdagavond aan de fractieleiders in de Senaat geschreven. Volgens De Graaf was het niet zijn bedoeling dat Wilders een rol zou krijgen bij de inhuldiging. Hij neemt ,,afstand van de suggestie dat ik een kunstgreep heb toegepast en dat ik er een stokje voor gestoken heb dat de heer Wilders deel zou uitmaken van de Commissie van In- en Uitgeleide’’ van parlementariërs die de koning bij de inhuldiging mochten vergezellen. Wilders is niet overtuigd door het betoog van De Graaf, zei hij in een reactie aan het ANP. Volgens hem kwam hij door zijn anciënniteit in aanmerking om lid te worden van de commissie. ,,De brief stinkt’’, vindt de PVV-leider. Hij wil donderdag de fractieleiders in de Tweede Kamer bijeenroepen om de zaak te bespreken met Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. Van Miltenburg heeft dat volgens hem al toegezegd. Dat De Graaf Wilders zou hebben geweerd bij de inhuldiging stond woensdag in de Volkskrant. De PVV-voorman heeft zich in het verleden enkele malen zeer kritisch uitgelaten over het koningshuis. Maar volgens De Graaf was er geen sprake van opzet en was het niet de bedoeling Wilders lid te maken van de commissie. ,,Ik heb mij wel gerealiseerd dat, indien ik wel aan de heer Wilders zou zijn toegekomen, veel aandacht op hem zou zijn gericht. Dat is tot uitdrukking gekomen in een telefonisch interview met een journalist van de Volkskrant’’, schrijft hij. Het artikel in de Volkskrant wekte woensdag verontwaardiging in de Tweede Kamer. SP-leider Emile Roemer noemde het onaanvaardbaar als Wilders inderdaad is geweerd. Volgens Wilders zelf moet De Graaf (VVD) in dat geval zijn functie neerleggen. Niet alleen Wilders is niet overtuigd door de uitleg van Senaatsvoorzitter, zijn partijgenoot Marcel de Graaff, fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer, is dat evenmin. De brief van de De Graaf bevat volgens hem ,,halve waarheden en verzwijgingen’’. ,,Het geheel overtuigt totaal niet. Hier leggen we ons zeker niet bij neer.’’