Himmler bewonderde islam

Politiek
door Admin
donderdag, 28 mei 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Heinrich Himmler, de leider van de SS en verantwoordelijk voor de dood van zes miljoen joden en tegenstanders van de nazi's, had grote bewondering voor de islam. Dat stelt de Nederlandse onderzoeksjournalist Emerson Vermaat op de site Militant Islam Monitor. Vermaat bestudeerde de memoires van Himmler's vertrouweling Felix Kersten en stuitte op uitzonderlijk lovende uitspraken van de SS'er over de islam. Himmler vond de leer van de islam vooral geschikt voor Duitse soldaten. De belofte dat zij in de hemel beloond zouden worden met mooie vrouwen, zag Himmler als perfect motivatiemiddel. "Als hem (de soldaat - red.) beloofd wordt dat hij in het paradijs beloond wordt, is hij bereid zijn leven te geven en zal hij op het slagveld niet angstig zijn voor de dood", aldus Himmler. Himmler's bewondering voor het martelaarschap komt volgens Emerson Vermaat voort uit zijn innige band (zie foto) met de toenmalige grootmoefti van Jeruzalem, Haj Amin Al-Husseini. Die bezocht Duitsland in de nazi-jaren regelmatig en bepleitte de vorming van Arabische nazi-eenheden. Dat plan werd weggewuifd door Hitler, hoewel Himmler er wel heil in zag. Er staan nog twee opmerkelijke zaken in het artikel van Vermaat over Himmler's liefde voor de islam. Hij zou het betreurd hebben dat Europa in vroeger tijden niet veroverd was door de mohammedaanse legers en vond ook polygamie een bijzonder prettig kenmerk van de islam. Himmler deed daar zelf immers ook aan. Vermaat eindigt zijn stuk met de constatering dat het daarom niet verbazingwekkend is dat veel SS-officieren na de oorlog hun toevlucht zochten en vonden in de islamitische wereld.