Van Bleker mag je nu ook voor je plezier ganzen uit de lucht schieten, ook 's winters

Politiek
vrijdag, 24 juni 2011 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Op de grauwe gans en de Canadese gans, de smient en de kolgans mag in de winter weer gerust geschoten worden, vindt staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw). Met de (nog vertrouwelijke) nieuwe Natuurwet zet Bleker een streep door het vorige maand tot stand gekomen Ganzenakkoord van zeven maatschappelijk organisaties. Volgens dat akkoord mochten 100.000 ganzen worden afgeschoten om de overlast tegen te gaan, maar het moest uiteindelijk leiden tot een algeheel jachtverbod. De jagersvereniging KNJV trok zich op het laatste moment terug uit dit overleg, maar ontkent volgens Trouw dat zij op dat moment al wist van de voor de jagers gunstige koerswijziging van Bleker.
Van Henk Bleker mag er nu van half augustus tot half februari gejaagd worden. Maar in de wintermaanden is er amper overlast van ganzen. Dat betekent dat Bleker de plezierjacht alle ruimte geeft, terwijl het toch om het terugdringen van landbouwschade ging.
In Nederland overwintert de helft van de Europese smientenpopulatie en 70 procent van de kolganzen van Europa. Zou Bleker niet weten dat er internationale verdragen zijn waarin staat dat Nederland deze populaties moet beschermen en dat alleen afschot is toegestaan als dit wetenschappelijk is onderbouwd? Blijkbaar, want die onderbouwing ontbreekt volledig in zijn nieuwe wet.
Bron(nen): Trouw