Van de VVD wordt bijna iedereen arm

Politiek
zaterdag, 05 juni 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De Volkskrant doet wat het CPB naliet en zet de verkiezingen op zijn kop met gedegen koopkracht berekeningen: De plannen van 'linkse' partijen leiden de komende jaren veelal tot een gunstig effect op de koopkracht van mensen en die van 'rechtse' partijen tot een slechtere koopkracht.
Dat blijkt uit zaterdag gepubliceerde berekeningen van het onderzoeksinstituut Nyfer die zijn uitgevoerd in opdracht van de Volkskrant. Door de plannen van rechtse partijen gaat de koopkracht er de komende jaren gemiddeld op achteruit. Bij linkse partijen stijgt de koopkracht juist. Het verschil tussen de partijen loopt in 2015 op van tientallen euro’s per maand voor een bijstandsgezin tot soms honderden euro’s per maand voor tweeverdieners met een koopwoning.
Een alleenstaande uitkeringsgerechtigde met twee kinderen krijgt er bij PvdA en SP maandelijks 60 tot 90 euro bij. Bij CDA, D66, VVD en PVV heeft de bijstandsmoeder tussen de 20 en 100 euro minder te besteden. De beperking van de hypotheekrente die sommige partijen voorstellen, telt nog nauwelijks door in de koopkracht. Dit komt doordat veel plannen pas later ingaan en stapsgewijs worden ingevoerd. De alleenstaande AOW’er wint bij de SP maandelijks zo’n 60 euro. Bij het CDA en D66 is deze het slechtst af, met een koopkrachtverlies van 20 euro per maand. Bij de VVD blijft het koopkrachtverlies beperkt tot 4 euro per maand.
De resultaten van de Nyferberekening bieden een goede indicatie, maar door de vele aannamen en mogelijke uitzonderingen kunnen de verschillen tussen gezinnen groot zijn. Het CPB rekent voor een eindoordeel vele duizenden gezinnen door en neemt dan het gemiddelde.
Zie voor de berekeningen en verantwoording de Volkskrant, online of in de kiosk
Bron(nen): de Volkskrant