Verplicht energielabel voor koophuizen

Politiek
zaterdag, 25 december 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Minister Donner van Binnenlandse Zaken wil zware sancties opleggen aan huizenbezitters die hun huis niet voorzien van een energielabel, een keurmerk voor de mate van isolatie. Huurders hoeven bij een nieuw huurcontract een deel van de huur niet meer te betalen, zolang de verhuurder de woning niet heeft gelabeld. Handhaving en sanctionering voor het ontbreken van een energielabel is vanuit de EU per 2013 verplicht, maar de minister wil de sancties al eerder invoeren. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
De maatregel is onderdeel van de ‘Green Deal’ die het kabinet met de samenleving wil sluiten over het besparen van energie. Het voordeel is dat kopers en huurders weten of ze energiebesparende maatregelen moeten nemen. Een energielabel verhoogt de waarde van het huis en verlaagt de energiekosten.
Het verplichte energielabel werd al in 2008 ingevoerd, maar er staat geen sanctie op als het niet wordt aangeschaft. Tot nu toe zijn er 1,7 miljoen labels afgegeven. Eind vorig jaar was 24% van de totale woningvoorraad voorzien van een label. De meeste gelabelde panden zijn huurhuizen. Slechts in 4% van de gevallen ging het om een koopwoning.
Vereniging Eigen Huis vindt het veel te vroeg voor sancties. Zij heeft het afgelopen jaar een steekproef van de kwaliteit van het energielabel onderzocht door herkeuringen uit te voeren. Uit de herkeuringen bleek dat meer dan de helft van de eerder afgegeven labels door opnamefouten forse afwijkingen vertoonden waardoor de woningen zelfs in een andere labelklasse terechtkwamen. Ook uit recent onderzoek in opdracht van de VROM-Inspectie bleek dat bij 8 van de 30 onderzochte woningen een te grote afwijking voorkwam, wat bij 5 woningen leidde tot een andere labelklasse.