Dit wordt mogelijk het advies voor het openen van de scholen

De grote vraag is: mogen de scholen na de meivakantie weer open? Gedeeltelijk wel, zo luidt een eerste voorzichtig advies van het Outbreak Management Team (OMT), waarover het AD schrijft. De basisscholen en kinderopvang kunnen wel open, middelbare scholen zullen gesloten blijven.

Het OMT schrijft dat het aantal besmettingen onder kinderen en hun ouders weliswaar zal toenemen als de basisscholen opengaan, maar dat dit nauwelijks leidt tot extra belasting van de intensive care. Voor middelbare scholen ligt dat anders, aldus het adviesteam. Dit zijn 'hubs' die een groter gebied bedienen. "Door hun regionale karakter dragen ze meer bij aan mogelijke bovenregionale verspreiding van het virus”, klinkt het.

De experts benadrukken dat er op dit moment nog onvoldoende informatie is voor een definitief advies. "Het OMT is van mening dat er meer achtergrondinformatie en onderbouwing nodig is om gewogen advies te kunnen geven.”