Koning Albert is afgetreden

Om kwart voor 1 tekende koning Albert de akte waarin hij aangeeft te zijn afgetreden. Daarvoor hield hij een laatste vurig pleidooi voor de Belgische eenheid. De troonswisseling zondag op de nationale feestdag in België was begonnen met een katholieke lofzang op God in de kathedraal van Brussel. Het zogenoemde Te Deum is traditioneel het begin van elke nationale feestdag. Veel mensen kennen de muziek van Marc-Antoine Charpentier als Eurovisiemars.

In tegenstelling tot afgelopen jaren was de voltallige koninklijke familie in de kerk aanwezig. Het is het laatste openbare optreden van de aftredende koning Albert. In de kerk zijn ook verscheidene Belgische ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Voor de kerk hadden zich honderden belangstellenden opgesteld om een glimp op te vangen van de koninklijke familie. Velen zwaaiden met de Belgische driekleur, maar een enkeling hield ook protestborden op.

Na het Te Deum mengde de familie zich onder de toeschouwers.