Massagraf: 750 Joodse slachtoffers

In het Duitse plaatsje Jamlitz (Brandenburg) wordt op dit moment gespeurd naar een massagraf waarin zich de resten bevinden van 750 Joden. Het gaat om slachtoffers van het ooit nabije concentratiekamp Sachsenhausen. Als de vermoedens uitkomen, is dit het grootst ontdekte massagraf uit de naoorlogse Duitse geschiedenis.
In Der Spiegel komt een vrouw aan het woord die zich vaag herinnert wat zich hier allemaal afspeelde in 1945.
Vlak na de oorlog reden in het dorp handkarren rond met daarop stapels lijken die in het bos verdwenen. Ook was er sprake van een barak waarvan de kelder vol lag met dode lichamen.
Van haar ouders en haar broer kreeg ze later te horen wat zich hier allemaal heeft voorgedaan. Tijdens de oorlog kwamen hele groepen gevangenen dikwijls door het dorp en zag de bevolking hoe ze werden afgeranseld. Of hoorden ze hoe verderop executies plaastvonden
De verhalen werden besmuikt doorverteld. Ongetwijfeld om redenen van schaamte, maar ook werd in dit deel van Duitsland (het was de DDR) nimmer over het Nazi-verleden gesproken.
Een enkele keer vonden de bewoners van Jamlitz na de oorlog wel eens menselijke resten (tanden bijvoorbeeld) als ze in de tuin werkten. En nu zijn de archeologen gearriveerd, met als doel om de werkelijke omvang van de gebeurtenissen bloot te leggen. 

Bron(nen):   Der Spiegel