Tuig (2)

Binnenkort komen we meer te weten over de criminele carrière van de jongens in de Amsterdamse Diamantbuurt die het hele land onveilig maken. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie maakt dossiers van criminele jongens uit de Diamantbuurt openbaar. De Tweede Kamer belooft hij een overzicht te geven van de bemoeienis door hulpverleners. Zo zullen we weten hoeveel misdaden zijn en worden gepleegd en hoeveel hulp werd en wordt geboden.
Hirsch Ballin kwam daarmee tegemoet aan een verzoek van SP-Kamerlid Emile Roemer, die wilde weten hoe het precies zat met een jongen die in 2007 een drugshandelaar in beide benen schoot. 'Waar nodig vertrouwelijk' krijgt de Tweede Kamer zo inzage in de zaterdag door de Amsterdamse politie geschetste problemen in de Diamantbuurt. De politie klaagde dat de ouders hulpverleners buiten de deur houden. De minster zegt dat de ouders wel degelijk worden aangepakt als zij zich 'onttrekken aan hun verantwoordelijkheid'. Politiecommissaris Schaap zei dat een van de oorzaken van alle ellende is dat een belangrijk deel vande ouders van de akeligste jongeren nergens aan willen meewerken. Volgens de minster ligt het daar dus niet aan: ook als ouders niet willen worden ze geholpen.
De conclusie zou kunnen zijn dat helpen niet helpt.

Bron(nen):   Het Parool