9 miljard mensen, 1 planeet

De wereldbevolking groeit onmiskenbaar en dat betekent ook dat natuurrampen in de toekomst steeds meer slachtoffers zullen eisen.
The New York Times publiceert vandaag een interessante wereldkaart waarop te zien is in welke streken zich met regelmaat cyclonen, vloedgolven en aardbevingen aandienen. Azië is in dit opzicht het meest bedreigde werelddeel.
Op veel van die plekken neemt de bevolking stormachtig toe. Het gaat om reusachtige achterbuurten die zitten vastgeplakt aan metropolen in de Derde Wereld. Daar wonen mensen onder bijzonder armoedige omstandigheden en vaak op bijzonder gevaarlijke (bijvoorbeeld langs de zee) plekken. Hun aantal neemt jaarlijks met 25 miljoen toe.
De gebrekkige wijze waarop deze huizen – of wat hiervoor doorgaat – zijn gebouwd, wreekt zich als zich een natuurramp aandient.

Bron(nen):   The New York Times