Binnenstad Amsterdam vol met krotten

De monumentale binnenstad van Amsterdam telt minimaal 126 verwaarloosde oude panden. Ze staan veelal jaren leeg, bevinden zich in erbarmelijke staat en zijn soms een gevaar voor omwonenden. Dat meldt Het Parool dat zich baseert op een rapport van de landelijke erfgoedvereniging Bond Heemschut. De panden zijn gefotografeerd en geven een onthutsend beeld van het centrum van Amsterdam in en om de grachtengordel. In enkele gevallen gaat het om rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. De andere panden zijn van waarde vanwege het beschermd stadsgezicht.
Bij sommige panden blijft de schade beperkt tot gebroken kozijnen, vervallen stoepen en gaten in de muren, bij voorbeeld vanwege oude reclameborden. Andere panden storten bijna in en worden tijdelijk gestut. Oorzaak is dat eigenaren hun panden om uiteenlopende redenen niet onderhouden en het stadsdeel Centrum verzuimt effectief in te grijpen.
In enkele gevallen beperkt de actie van het stadsdeel zich tot het beëindigen van de monumentenstatus, waarna de eigenaar alles met het pand mag doen wat hij wil. Een goed voorbeeld is het rijksmonument aan de Raamsteeg 6. De eigenaar heeft het gebouw compleet laten verkrotten. Inmiddels staat het stadsdeel op het standpunt dat het rijksmonument beter geen monument meer kan zijn en dat sloop de beste oplossing is.

Bron(nen):   Het Parool