Meer zelfmoorden in het ‘land van geluk’

Nog maar een kleine twee maanden geleden schreef Welingelichte Kringen over hoe gelukkig de inwoners van Bhutan wel niet waren. De regering hanteert er het Bruto Nationaal Geluk in plaats van het Bruto Nationaal Product en Bhutan scoort steevast hoog in allerlei 'geluksstudies'. Maar nu is er slecht en zorgwekkend nieuws. Het aantal zelfmoorden in Bhutan is de laatste maanden namelijk in rap tempo toegenomen.
Uit cijfers van de grootste krant in Bhutan, Kuensel, blijkt dat in januari 15 mensen zelfmoord pleegden en in februari nog eens 7. Voor Bhutanese begrippen is dat enorm veel en de cijfers zijn dan ook ingeslagen als een bom. De regering heeft deze week in een officiële reactie laten weten in toenemende mate bezorgd te zijn om de ontwikkeling en gaat ervoor zorgen dat er op scholen meer aandacht voor komt.
Psychiaters in Bhutan breken zich intussen het hoofd over hoe de negatieve tendens te verklaren. Volgens de beroepsgroep zouden factoren als vergrijzing, werkloosheid, depressie, excessief alcoholgebruik en geldzorgen de voornaamste redenen zijn voor het toenemende aantal zelfdodingen. Vooral in rurale gebieden zou zelfmoord vaker voorkomen. "In sommige plattelandsdorpjes is het plegen van zelfmoord bijna een norm geworden", aldus Kuensel.

Bron(nen):   BBC News  Foreign Policy  Welingelichte kringen