Weg met de slachtoffercultuur!

Tot de bevoorrechte mensen van onze cultuur behoren zij die een ongelukkige jeugd hadden, liefst met geweld en incest. Zij kunnen hun leven lang zwelgen in slachtofferschap, daarin van harte door deskundigen en zelfhulpgroepen  aangemoedigd en ondersteund.
Psychology Today laat deskundigen aan het woord die suggereren dat slachtofferschap ten onrechte krachten in het individu onbenut laat om sterker te worden. "Ons probleem is dat onze cultuur zwakheid idealiseert, ‘ zegt Psychiater Steven Wolin. "Er is een hele industrie dat je in staat stelt slachtoffer te blijven. Maar in feite zitten er krachten in de mens om te herstellen."
Het is vaak prettig om slachtoffer te zijn, zegt Psychology Today. Als je kunt zeggen dat het aan anderen en aan de omstandigheden ligt dat je doet wat je doet, ontslaat je van de verplichting om te veranderen. Maar Steven Wolin zegt dat er voldoende bewijs is dat de mens kracht heeft om tegenslag te boven te komen, zelfs de gevolgen van geweld en oorlog, en daar sterker uit te komen.
Veel mensen denken dat als ze komen uit een gestoorde familie hun lot is om ongelukkig te worden. Dat is het onheil over jezelf afroepen. Nutteloos en onnodig.

Bron(nen):   Psychology Today