Jagersvereniging: hazen en konijnen helemaal niet kwetsbaar

AMDe Jagersvereniging is verbaasd dat hazen en konijnen als kwetsbare soorten terecht zijn gekomen op de nieuwe Rode Lijst Zoogdieren, die deze week is gepubliceerd. Volgens de vereniging redden hazen en konijnen zich in het algemeen goed in Nederland. De hazenstand is al tien jaar stabiel volgens de tel- en afschotgegevens van de wildbeheereenheden, jagers die voor overheden zorgen dat de wildstand in balans blijft.

De belangenorganisatie voor jagers meent dat de nieuwe Rode Lijst slecht is onderbouwd. "Aantallen en verspreiding van hazen en konijnen in 2019 zijn vergeleken met de geschatte gegevens van deze soorten uit 1950. Exacte cijfers uit die tijd zijn er niet, maar op grond van zo'n schatting zou de hazenstand met 61 procent zijn gekrompen", aldus de Jagersvereniging. Als er was geteld zoals elders in Europa gebeurt, zouden hazen en konijnen zich niet voor de lijst hebben gekwalificeerd, meent de organisatie.

De vereniging beaamt dat het niet overal in Nederland goed gaat met de hazen en konijnen. "De hazenstand wisselt per gebied en konijnen doen het op cultuurgrond beter dan in de duinen of in het Waddenzeegebied. Maar ze zijn wijdverbreid en komen in grote aantallen voor. Ze worden niet in hun voortbestaan bedreigd."

De Jagersvereniging wil dat er een Autoriteit Faunagegevens wordt ingesteld, die zorgt voor objectieve en goed onderbouwde cijfers. Deze autoriteit zou de minister van Landbouw en Natuur moeten adviseren.