De Wiki-Kama Sutra

Het Amerikaanse maandblad Vanity Fair roept de hulp van de lezers in. In de geest van Wikipedia wil het tijdschrift met alle lezers tot een catalogus komen van seksuele varianten.
Doel: een uitputtende lijst van variaties – met een gedetailleerde beschrijving van de gebruikelijke handelingen – zodat deze over enkele maanden geheel in kaart zijn gebracht. Lezersparticipatie in optima forma.
Welingelichte Kringen denkt bij zichzelf: is er dan iets nieuws onder de zon? Enfin, wie weet. Vanity Fair heeft een grote lezerskring en over enkele maanden weten we meer.
Wordt vervolgd.

Bron(nen):   Vanity Fair