Online atlas met oorlogsmisdaden Bosnië

Of het verband houdt met Allerheiligen dat deze week werd gevierd, vermeldt Trouw niet – geen katholieke krant ten slotte. Dus het kan ook toeval zijn dat onderzoekers juist deze week een online atlas hebben gepubliceerd waarop alle oorlogsmisdaden van de burgeroorlog in Bosnië in kaart zijn gebracht.
De bijhorende website (tweede link) laat ook video’s zien. En met behulp van Google Earth is het mogelijk een vrij exact beeld te kirjgen van van de lokaties van massagraven. Veel namen van de oorlogsslachtoffers zijn ook te vinden. Het onderzoekscentrum in Sarajevo dat de digitale atlas heeft gemaakt, spreekt van ‘een digitaal monument’.
Volgens Radovan Karadzic is de beperkte tijd die hij krijgt om zijn verdediging voor te bereiden, een veel grotere misdaad. De voormalige leider van de Bosnische Serviërs verscheen dinsdag alsnog voor het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag. The Daily Beast speculeert erop dat Karadzic zal kiezen tot een vertragingstactiek. Die kan het Tribunaal in de problemen brengen omdat de rechtbank wordt verondersteld de deuren in 2013 te sluiten.

Bron(nen):   Trouw  idc  The Daily Beast